Human Light Warrior

Jouw jurist voor alle zaken die het belang van jouw kind aangaan.

Het belang van jouw kind

Ieder mens is uniek, iedere situatie is uniek.

Waarom dan niet ieder kind?

 • Loopt jouw kind vast in het onderwijs.
 • Dreigt een conflict met leerplicht of zitten jullie daar al in.
 • Ondervindt jouw kind problemen door inmenging en toedoen van jeugdzorg.
 • Gaat jouw kind gebukt onder de regels en afspraken rondom een echtscheiding.
 • Komt het belang van jouw kind en zijn ontwikkeling in het gedrang door het systeem.

Dan ben ik de juiste persoon om jullie hierbij te ondersteunen. 

 • Loop jij tegen een muur van onbegrip aan.
 • Nemen emoties vaker dan overhand dan je lief is.
 • Voel jij je in de hoek gedrukt, machteloos en gefrustreerd.
 • Zoek je iemand die voor jou helderheid en richting kan geven.
 • Zoek je iemand die daadwerkelijk het belang van jouw kind voorop stelt?

Voor wie?

Ieder kind en ieder situatie is uniek. De wet is hierbij het frame, het belang van ieder individueel kind leidend.

 

   • Men praat over het kind, maar niet met het kind.
   • Men luistert naar het kind, zonder het een stem te geven.
   • Men kijkt naar de letter van de wet, maar vergeet welk doel die dient.
   • Men generaliseert op basis van termen, en vergeet het individuele belang.
   • In plaats van holistisch kijken naar de oorzaken, kijkt men enkel naar het gevolg.

Het gevolg is dat men totaal het belang van het kind uit het oog verliest. Zowel in algemene zin als in individuele gevallen. De stijgende groep kinderen, jongeren en jongvolwassene met emotioneel-mentale problemen is een schrijnend gevolg hiervan. Daarnaast lopen steeds meer kinderen vast in het onderwijs en komen thuis te zitten. Het functioneren van jeugdzorg staat enorm onder druk en de geestelijke zorg voor kinderen schiet gigantisch tekort.

Kinderen zijn momenteel de dupe van een falend systeem op vele fronten. Én niet geheel onbelangrijk, steeds meer ouders staan voor hun kinderen op, maar hebben nog geen idee wat te doen en hoe dan wel.

 

Als jij dit herkent, dan kan ik jou helpen. 

Mijn expertise

Ik put kennis en kunde uit opleiding, werkervaring, uitvoerig onderzoek en persoonlijke ervaringen. Naast een luisterend begripvol oor, kom ik vooral met praktische oplossingen, een actieplan en zal ik indien gewenst jullie bij betreffende instanties vertegenwoordigen.

Door de druk van jullie ketel af te halen, komt er rust in het gezinsleven en bij het kind, en vertrouwen in de toekomst.

Met behulp van mijn grote netwerk op dit gebied, kan ik jullie op breed terrein met raad en daad adviseren over de beste maatwerk oplossing die voor jullie werkt. Daarnaast biedt ik indien nodig ook bemiddeling, traumaverwerking en zorg- en gezinscoaching aan.

Ik werk nauw samen met een advocatenkantoor. Mocht er sprake zijn van juridische procedures, dan hoef je dus niet opnieuw je verhaal te doen waarmee we onnodige kosten voorkomen.

We gaan samen rondom jouw kind staan en geven jouw kind zijn stem terug.

Op basis van mijn expertise en jullie hulpvraag brengen we het belang van jouw kind in kaart en werken we toe naar praktische oplossingen in samenwerking met de juiste instanties.

Dit is waar ik jullie bij kan helpen.

Achtergrond problematiek

Het belang van het kind moet ten alle tijden centraal staan. Wat dat is, zal dus eerst in kaart moeten worden gebracht. In plaats van maatwerk en praktische oplossingen grijpt men van overheidswege echter naar kunstgrepen om de wet te dienen en onder de noemer ‘de horizontale zorgmarinier’ denkt men met het ‘leegvegen’ van de huizen de problemen het hoofd te bieden in de hoop dat er slechts nog maar een deel van die kinderen wederom zal crashen. Men hoopt de druk op de zorg af te zwakken en ieder kind dezelfde kansen te geven. Het resultaat is echter het tegenovergestelde.

Het is Russische roulette spelen over de hoofden en toekomst van onze kinderen.

Ik heb zelf in de praktijk ervaren hoe het belang van het kind door vele instanties, die juist dit belang behoren te dienen, op verschillende manieren wordt benaderd. Zeker in conflictsituaties waarbij ouders of ouders en hulpverleningsinstanties lijnrecht tegenover elkaar staan, blijkt dat er geen eenduidige visie is over wat nu echt centraal moet staan als het gaat om de bescherming van kinderen en het voorop stellen van hun belangen.

Waar wetgeving onduidelijk is en richtlijnen en beleid falen, worden steeds meer kinderen momenteel bedreigd in hun vrije ontwikkeling. Vele kinderen dreigen zoals het in het familierecht wordt genoemd ‘klem en verloren te raken’ in de onduidelijkheid van dit systeem, waarbij de huidige jeugdzorgproblematiek, de toeslagenaffaire en het toenemende aantal thuiszitters met emotioneel-psychische problemen boekdelen spreekt.

Het belang van het kind

Een van de grootste problemen in de huidige maatschappij is de bescherming van de rechten en belangen van het kind. De rechten van het kind zijn vastgelegd in verdragen en wetten. De kern van deze problematiek is dus vooral de invulling ervan en de vraag: ‘Wat is nu het belang van het kind?’

Onze wetgeving, doctrine en visies zijn gebaseerd op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dat verdrag geeft aan dat onder het belang van het kind in artikel 3 lid 1 IVRK wordt verstaan: ‘Veiligheid, stabiliteit met inachtneming van de continuïteit en de mening van het kind, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat en het IVRK uitgangspunt is.’

Uit ditzelfde  verdrag en de toelichting blijkt dat hiermee wordt bedoeld: een harmonieuze, affectieve, stabiele en veilige leefomgeving. Het doel van regulatie is dus het beschermen van de vrije, ongestoorde  ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft het fundamenteel recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar de volwassenheid. Hoe dit moet worden ingevuld is echter maatwerk.

Human Light Warrior

We hebben allemaal wel iets waardoor we voelen: nu buig ik niet langer, nu geef ik niet meer mee, ik kniel niet meer. Dat punt waarop je voelt: nu sta ik op. RECHTop.

Meestal is het een bepaalde vorm van on-recht waarvan we voelen dat ons innerlijk vuur er flink door wordt opgestookt. Het knettert en het fikt en we kunnen niet anders dan er VOOR op gaan staan.

Het is dit moment waarop we ontwaken, waarop we bewust worden van onze werkelijke kracht. Het is dit vuur dat bereid is als een feniks alles te verbranden, om te herrijzen uit de as.

Dit vuur is de katalysator voor de nieuwe wereld vol liefde, harmonie, verbinding en overvloed. We voelen het allemaal stuk voor stuk, ieder op zijn eigen moment, bij een onderwerp dat ons aan het hart gaat.

Deze lokroep, deze calling laat ons voelen wie we wezenlijk zijn en wat we hier te doen hebben. Het brengt ons weer in verbinding met onze core beliefs, core values en core power.

Dit vuur is het vrouwelijk vuur. Het vuur van de Goddess.

Ik nodig je uit om je weer te gaan verbinden met dit vuur.

 

Zij die dit voelen zijn Human Light Warriors.

 

Zij staan RECHT op VOOR waar zij in geloven.

Zij staan VOOR het licht en VOOR menselijkheid.

Zij zetten zich in VOOR ver-lichting van de duisternis.

Met een open hart, een heldere geest en stevig geaard.

Verbonden met SOURCE laten zij hun liefde stromen.

Omdat ze weten dat hun VOOR de wereld gaat veranderen.

Zodat wat on-(r)echt is, weer (r)echt wordt.

 

Ik ben een Human Light Warrior.

We have the Right to be Light.